ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 23/10/2023 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΑΓΟΡΑ 82

0

Πανελλήνιος σύλλογος ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας.
Πρακτικό συνεδρίασης 23/10/ 2023 ημέρα δευτέρα στην Θεσσαλονίκη αίθουσα Διαγόρα 82
============================================================

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε ημέρα Δευτέρα και  ώρα 7 έως 11 μετά μεσημβρίας

Παρόντες στη συνεδρίαση όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκτός από τρεις για λόγους υγείας.
Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη ήταν 23 και δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο πρόεδρος αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία άρχισε η συνεδρίαση στην αίθουσα Διαγόρα 82 πρακτικά το μέλος Νίκος Κωτσόπουλος παρουσία του Αχιλλέα Μεταλούλη

Πρώτο θέμα ήτανε ευχές στην πολεμική περιοχή να υπάρχει ειρήνη και κάλεσε τους μεγάλους ηγέτες να σταματήσουν αυτό τον πόλεμο.

Δεύτερο θέμα ήτανε μέσω του facebook δήλωσαν ότι σαν μέλη του συλλόγου 52 άτομα από Ελλάδα από Αμερική από Ευρώπη όπου η πρόταση ήταν του προέδρου και έγινε ομόφωνα αποδεκτή

Δεύτερο θέμα ήτανε η επίσκεψη του προέδρου στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και  επαφή που είχε με διάφορους παράγοντες σχετικά με τις ιαματικές πηγές.

Στο επόμενο θέμα η νέα το συνέδριο για τις ιαματικές πηγές που πραγματοποιήθηκε στο Κάρλο- βιβάρι  της Τσεχίας και Η επιστολή του προέδρου που στάλθηκε σε αυτή την εκδήλωση

Λίγα λόγια για την κατάργησε και πλέον 500 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και δεν ξέρουμε αν αφορά και τις ιαματικές πηγές σε όλη την Ελλάδα

Εγκρίθηκε ομόφωνα  το πρακτικό της προηγούμενης  συνεδρίασης

Επιστολή και ενημέρωσης σχετικά με την εκδήλωση του αναπληρωτή πρόεδρου Νώντα Οχονα προς τους εργαζόμενους  της βιομηχανίας oxonas snack και η παρουσία σε αυτήν την εκδήλωση του πρόεδρου και του β. αντιπρόεδρου

Επίσης διαβάστηκε επιστολή του προέδρου σχετικά με την απώλεια του Νίκου Σκουλά  που αφιέρωσε αρκετά χρόνια της ζωής του και την ανάπτυξη του θεραπευτικού τουρισμού στην Ελλάδα

Το μεγάλο θέμα που απασχόλησε το διοικητικό συμβούλιο ήτανε η χρονιάτικη εκδήλωση του συλλόγου με μία προσφορά των Αφοι  Κουπατσιαρη Α.Ε. και υπήρξε  και ομόφωνη απόφαση να πραγματοποιηθεί δύο του Φλεβάρη 2024 λεπτομέρειες στην επόμενη συνεδρίας στον ίδιο χώρο στο Πλανητάριο της Θέρμης

Άλλο θέμα η σημαντική παρουσίαση του καθηγητή από τη Γαλλία Μανώλη Κοζονίδη  πρόταση να γίνει μέλος  του συλλόγου που έχει έδρα την Γαλλία και δεύτερη πρόταση να είναι και ο επιστημονικός συνεργάτης Η απόφαση ήταν ομόφωνη

Άλλα θέματα που συζήτησαν ήταν η αξιοποίηση από πλευράς ιαματικών πηγών σε όλη την Ελλάδα και κυρίως τα λουτρά  Θερμοπύλες κλπ
Επίσης διαβάστηκαν όλα τα έγγραφα που στάλθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με το συνέδριο του karlo-vivari

Στο τέλος ο πρόεδρος αφού ευχαρίστησε όλα τα μέλη για την παρουσία τους ζήτησα να γίνει ελεύθερη συζήτηση σχετικά με τις εκλογές δημοτικές και περιφερειακές και τα μέλη τα οποία εξελέγησαν σε διάφορους δήμους και περιφέρειες.
Έντονη συζήτηση γιατί απέτυχε εκλογή σαν δημοτικός σύμβουλος σου του Αντιπρόεδρου ΜΑΣ  του  συλλόγου μας ο Αχιλλέας Μεταλούλης.
Συνεδρίαση του ξεπέρασε τις τέσσερις ώρες και πρώτος ευχαρίστησε τον Νίκο Κωτσόπουλο και τη φιλοξενία που πραγματοποιήθηκε στον Διαγόρα 82 .

Παρόντες στην συνεδρίαση 1ΟΝ  ο πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης 2ΟΝ  ο Αχιλλέας Μεταλούλης 3ΟΝ ο Νίκος Κωτσόπουλος 4ΟΝ  ο Φώτης Γούναρης 5ΟΝ Βασιλειάδης Ανέστης 6ΟΝ  η τ. Αυγερινού  7ΟΝ ο Γιώργος Τσολάκης 8ΟΝ  η Πελαγία Γλαβίνα 9ΟΝ ο Γεώργιος Παπαδήμας 10Η  η Ελευθερία Παπαθωμά.  11Ος  . Αθανάσιος Τσικουρίκας.

Απόντες Μάκης Κιφοκέρης –Νώντα Οχονας Γεωρνάς Χρήστος και Νίκος Ματθαίος και Τσαούσης Ανδρέας της επιτροπή τουρισμού  και επίσης και οι εκπρόσωποι από τα παραρτήματα Ρίζωμα Κύθνου Και Καμένα Βούρλα

Θεσσαλονίκη 26/10 /2023       ο πρόεδρος

Ανέστης Αναστασιάδης