προτάσεις για νέο προσωπικό στα λουτρά Ύπατης

0

Θέσεις εργασίας στα Ιαματικά Λουτρά Ύπατης

Δείτε τις θέσεις εργασίας:

Αναλυτικές πληροφορίες για κάθε θέση εργασίας, πατήστε πάνω στον σχετικό σύνδεσμο:

Ταμίας, Θέσεις προς κάλυψη: 2 (δύο)

Υπάλληλος Γραφείου – Υποδοχή, Θέσεις που θα καλυφθούν 1 (μία)

Νυχτοφύλακας, Θέσεις προς κάλυψη: 1 (μία) πλήρους Απασχόλησης 1 (μία) μερικής Απασχόλησης

Νοσηλευτών –Νοσηλευτριών, Θέσεις προς κάλυψη: 4 (τέσσερεις)

Μπουφετζής Κυλικείου Αναψυκτηρίου, Θέσεις προς κάλυψη: 1 (μία) πλήρους Απασχόλησης Αριθμός θέσεων προς κάλυψη: 1 (μία) μερικής Απασχόλησης

Εργατών Καθαρισμού Πισίνας, Θέσεις που θα καλυφθούν: 1 (μία)

Για όλες τις παραπάνω θέσεις οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα έως και την 27.06.2020 στην ηλεκτρονική δ/νση hr@etasa.gr , αναφέροντας υποχρεωτικά τον κωδικό της θέσης επισυνάπτοντας επίσης και τα απαραίτητα δικαιολογητικ