ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

0

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΕΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ WWW.LOYTROPOLEIS.COM 231090516

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ

Σύσταση και ορισμός μελών της Ομάδας Εργασίας Διαβούλευσης στο πλαίσιο της

ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Τουρισμού για την επόμενη

δεκαετία και της κατάρτισης της ολοκληρωμένης εθνικής στρατηγικής βιώσιμης

τουριστικής ανάπτυξης δεκαετούς διάρκειας, η οποία θα φέρει τον τίτλο «Εθνικό

Σύμφωνο για τον Βιώσιμο Τουρισμό 2021-2030 («Συμβιώ Τ21-30»)».

Κύριε Υπουργέ για το ίδιο θέμα κάνατε παρόμοιες επιτροπές που μάλλον δεν λειτούργησαν,  το δικό μας ερώτημα είναι αν δεν λειτουργούν αυτές οι επιτροπές τι αξία έχουν και τις ξανά-κάνετε

Ένα δεύτερο ερώτημα είναι ότι πολλές φορές διαμαρτυρηθήκαμε για την μη συμμετοχή  του δικού μας πανελλαδικού συλλόγου στις παραπίνω επιτροπές αν καταλάβαμε  καλά ότι  δεν μας θέλετε ; είναι πολίτικο το θέμα; Είναι ένα απλό ερώτημα που  θα θέλαμε μια απλή απάντηση ..

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος

Ανέστης Αναστασιάδης

Θεσσαλονίκη  24/5/2021

Υ.Γ. Ο Εκπρόσωπος  του Συνδέσμου Δήμων ιαματικών πάγων για την συμμετοχή του υπάρχει απόφαση  του διοικητικού  συμβουλίου  του Συνδέσμου  η είναι απόφαση του Γραμματέα να αυτοδιορίζεται σε όλες αυτές  τις επιτροπής ;