ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΑΥΔΗΡΩΝ-ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ -ΓΕΝΝΗΣΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ

0

 

ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ –ΑΥΔΗΡΑ

Επιστολή 15-03-2020 (παρά τον ιό )

Προς Δήμο Αβδήρων: Γραφείο Δήμαρχου κ. Τσιτιρίδη Γεώργιου

Θέμα: Πρόταση ανάπτυξης της λουτρόπολης Πηγής Ποταμιάς -Γεννησέας

Κύριε δήμαρχε εδώ και πολλά χρόνια αυτή η Λουτρόπολη Πηγής Ποταμιάς –Γεννησέας παραμένει σε εγκατάλειψη.
Παρότι, κύριε δήμαρχε,τα Λουτρά του δήμου Αβδήρων «Νερό Πηγής Ποταμιάς» έχουν αναγνωριστεί από τα αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Τουρισμού ΦΕΚ αναγνωρίσεις 3899/ Β 2016, η Λουτρόπολη παραμένει ανεκμετάλλευτη.
Κατά καιρούς μέλη του συλλόγου και το προεδρείο έρχεται σε επαφή με υπάλληλο των λουτρών, ο οποίος δυστυχώς κάθε χρόνο μας ενημερώνει ότι τα λουτρά υπολειτουργούν.
Θέλουμε για μία ακόμη φορά να τονίσουμε και την αδράνεια του δήμου σχετικά με την ανάπτυξη αυτής της ιαματικής πηγής και μάλιστα παρά την μεγάλη θερμοκρασία του νερού που διαθέτει.
Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία μεγάλη περιοχή όπου η ιαματική πηγή προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης. Σε παλαιότερεςεπισκέψεις μας διαπιστώσαμε ότι είχαν δημιουργηθεί στην περιοχή και ορισμένα θερμοκήπια τα οποία για άγνωστους σε εμάς λόγους δεν απέδωσαν.
Για το λόγο αυτό ως Πανελλήνιος Σύλλογος ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας θέλουμε να πληροφορηθούμε τι σχεδιασμό έχετε, πέρα από τα υπόλοιπα προβλήματα της περιοχής σας, να αναπτύξετε τη Λουτρόπολη της Κοινότητας Γεννησέας.
Εμείς, θα είμαστε στο πλευρό σας όποια προσπάθεια και αν κάνετε και ελπίζουμε ότι το 2020 θα ξεκινήσετε δράσεις για την αλλαγή της εικόνας αυτής της Λουτρόπολης.
Θα περιμένουμε κύριε δήμαρχε μία απάντηση για τις πρωτοβουλίες που θα αναλάβετε τόσος εσείς όσο και το δημοτικό συμβούλιο δήμου σας προς την κατεύθυνση αυτή.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ του συλλόγου
ο πρόεδρος
Ανέστης Αναστασιάδης

Θεσσαλονίκη 15-03-2020