ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΣΛΟΒΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΝΕΔΣΜΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΠΗΓΩΝ SPA PROS ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

0
Dear Partner, We kindly invite you to the European SPA Innovation Awards, which will take place on September 22, 2022 in Piešťany, Slovakia. The ESPA Innovation Awards reflect ESPA’s aim to “encourage the exchange of experience, best practices and knowledge” and recognize the best and most innovative ideas and services in the spa industry. The deadline for applications is Monday 09/05/2022. You can apply HERE. I hope you will be able to attend the event and see you at the European Spas Congress: www.europeanspas.eu/en/congress. Best regards, Csilla Mezősi European Spas Association, Secretary General Rue de Crayer 7., 1000 Brussels, Belgium https://www.europeanspas.eu

Μετάφραση από: Αγγλικά

690 / 5.000

Αποτελέσματα μετάφρασης

Αγαπητέ συνεργάτη, Σας προσκαλούμε στα European SPA Innovation Awards, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2022 στο Piešťany της Σλοβακίας. Τα Βραβεία Καινοτομίας ESPA αντικατοπτρίζουν τον στόχο της ESPA να «ενθαρρύνει την ανταλλαγή εμπειριών, βέλτιστων πρακτικών και γνώσεων» και να αναγνωρίζει τις καλύτερες και πιο καινοτόμες ιδέες και υπηρεσίες στον κλάδο των σπα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα 05/09/2022. Μπορείτε να κάνετε αίτηση ΕΔΩ. Ελπίζω ότι θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση και να σας δούμε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ιαματικών Λουμάτων: www.europeanspas.eu/en/congress. Τις καλύτερες ευχές, Τσίλα Μεζόσι European Spas Association, Γενικός Γραμματέας Rue de Crayer 7., 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο https://www.europeanspas.eu