ΞΥΠΝΗΣΕ Η ΔΕΗ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΤΟ ΖΕΣΤΟ ΜΑΣ ΝΕΡΟ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΙΣ

0
Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, όσον αφορά στην πρόθεσή της για αξιοποίηση του γεωθερμικού πεδίου Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου

Ένα βήμα πιο κοντά οι γεωτρήσεις σε Μήλο & Κίμωλο

  • Παρασκευή, 28 Μαΐου, 2021 – 06:17

Με ταχείς ρυθμούς προχωρούν οι ενέργειες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., σε συνεργασία με την ΗΛΕΚΤΩΡ, για την εγκατάσταση γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών, μεταξύ άλλων και στο γεωθερμικό πεδίο Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου.

Μόλις στις 18 Μαΐου, η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε με απόφασή της την σύμπράξη των εταιρειών ΔΕΗ Ανανεώσιμες και Ηλέκτωρ, για τη δημιουργία Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (ΑΕΕΣ), με την επωνυμία “Γεωενέργεια Αιγαίου”, η οποία πρόκειται να προχωρήσει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων στα νησιά του Αιγαίου.

Αξίζει να σημειωθεί, πως το ενδεχόμενο αξιοποίησης του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας, έχει απορριφθεί κάθετα από τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς της Μήλου και της Κιμώλου, που υποστηρίζουν ότι η βιομηχανικού τύπου αξιοποίηση της γεωθερμίας θα σημάνει μη αναστρέψιμη περιβαλλοντική καταστροφή, καθώς και το τέλος των τουριστικών δραστηριοτήτων που ανθίζουν στα νησιά τα τελευταία χρόνια.

Από την πλευρά των εταιρειών ωστόσο, το πλάνο δράσεων έχει καταστεί σαφές εδώ και αρκετό διάστημα, και στόχος τους είναι η όσο το δυνατόν γρηγορότερη έναρξη των ερευνητικών γεωτρήσεων στο πλούσιο γεωθερμικό πεδίο των δύο Κυκλαδίτικων νησιών, της Νισύρου, των Μεθάνων και της Λέσβου.

Αναλυτικά η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, αναφέρει τα εξής:

«Στις 13/05/2021 γνωστοποιήθηκε στην Επιτροπή Ανταγωνισμού συγκέντρωση, η οποία συνίσταται στην πώληση και μεταβίβαση από την Ανώνυμη Εταιρεία υπό την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ» (εφεξής «ΔΕΗ ΑΝ») πλειοψηφικού ποσοστού 51,00% του μετοχικού κεφαλαίου της Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρείας Ειδικού Σκοπού υπό την επωνυμία «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτροπαραγωγής από Γεωθερμία» και τον διακριτικό τίτλο «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (εφεξής «Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ») στην Ανώνυμη Εταιρεία Ειδικού Σκοπού, με την επωνυμία «Γεωενέργεια Αιγαίου Μονοπρόσωπη ΑΕ Συμμετοχων» και τον διακριτικό τίτλο «Γεωενέργεια Αιγαίου Μ. Α.Ε.» (εφεξής «Γεωενέργεια Αιγαίου»).

Η πραγματοποίηση της ως άνω συγκέντρωσης υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Πιο συγκεκριμένα, η συναλλαγή αφορά στη μεταβολή του καθεστώτος ελέγχου επί της Εταιρείας Στόχου-Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ από το καθεστώς του αποκλειστικού ελέγχου της ΔΕΗ ΑΝ στη μετάβαση σε καθεστώς κοινού ελέγχου από τις “Γεωενέργεια Αιγαίου” και ΔΕΗ ΑΝ μετά την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μέσω της εξαγοράς ποσοστού 51%.

Η ΔΕΗ ΑΝ αποτελεί θυγατρική κατά 100% του Ομίλου ΔΕΗ και δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η Γεωθερμικός Στόχος ΙΙ, ιδρύθηκε με σκοπό την χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού των μισθωμένων από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ περιοχών, ήτοι

α) Στο γεωθερμικό πεδίο της ομάδας των Νήσων Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου,

β) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Νισύρου,

γ) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Λέσβου και

δ) Στο γεωθερμικό πεδίο της χερσονήσου των Μεθάνων.

Η Γεωενέργεια Αιγαίου, αποτελεί 100% θυγατρική της Ανώνυμης Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΗΛΕΚΤΩΡ Ανώνυμη Εταιρεία Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Εφαρμογών» (εφεξής «ΗΛΕΚΤΩΡ») και ιδρύθηκε με σκοπό τη συμμετοχή σε Ανώνυμη Εταιρία Ειδικού Σκοπού της «ΔΕΗΑνανεώσιμες Α.Ε.», με σκοπό τη χρηματοδότηση, μελέτη, εγκατάσταση, κατασκευή και λειτουργία γεωθερμοηλεκτρικών σταθμών παραγωγής σε τέσσερις γεωγραφικές περιοχές στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: (α) Στο γεωθερμικό πεδίο της ομάδας των Νήσων Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου, (β) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Νισύρου, (γ) Στο γεωθερμικό πεδίο της Νήσου Λέσβου και (δ) Στο γεωθερμικό πεδίο της χερσονήσου των Μεθάνων. Η ΗΛΕΚΤΩΡ δραστηριοποιείται στην κατασκευή περιβαλλοντικών έργων, στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ και στη διαχείριση απορριμμάτων.

 

Ετικέτες: