ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΓΑΛΗΝΗ ΣΤΑ ΚΑΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ

0

ΑΦΙΩΕΡΩΜΑ

Αξιότιμοι κύριοι,
Ο Όμιλος Mitsis Hotels δραστηριοποιείται επί σειρά ετών στα Καμένα Βούρλα μέσα από τη
λειτουργία του ξενοδοχείου GALINI Wellness Spa & Resort, προσφέροντας θέσεις εργασίας στο
προσωπικό της περιοχής και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες του.
Επίσης, το ξενοδοχείο μας επί σειρά ετών παρείχε τις υπηρεσίες του στους επισκέπτες της
λουτρόπολης, με την παροχή της λουτροθεραπείας και τη χρήση του ιαματικού νερού για
θεραπευτικούς λόγους στο υδροθεραπευτήριο Ιπποκράτης.
Λόγω σοβαρών προβλημάτων στις εγκαταστάσεις του υδροθεραπευτηρίου, το 2019 αποφασίστηκε
η αναστολή της λειτουργίας του. Το ξενοδοχείο GALINI συνέχισε να παρέχει σε ένα ασφαλές
περιβάλλον στις εγκαταστάσεις του τις ίδιες υπηρεσίες δωρεάν σε όλους τους επισκέπτες που
διέμεναν στα ξενοδοχεία & στα ενοικιαζόμενα δωμάτια που ήταν ενεργά μέλη στους αντίστοιχους
συλλόγους.
Τη φετινή σεζόν, παρά τα προβλήματα και τους περιορισμούς που έχει φέρει η πανδημία του
Κορωνοϊού, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε τις ίδιες υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
GALINI προς όλους, με στόχο την τόνωση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη της τοπικής
κοινωνίας.
Με αίσθημα ευθύνης προς την υγιεινή και ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων μας,
τηρούμε αυστηρά πρωτόκολλα υγιεινής και ασφάλειας, όπως επιβάλλουν οι νέες συνθήκες,
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τα Υπουργεία Υγείας και Τουρισμού και τις τοπικές
αρχές. Το Σχέδιο Υγιεινής και Ασφάλειας του Ομίλου έλαβε πρόσφατα την Εθνική Πιστοποίηση
“Health First” από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και την πιστοποίηση “Safe Restart” από
την TUV Hellas