ΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ SPA ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ

0

Breathe Vision ως μια καλή ευκαιρία για τα ευρωπαϊκά θέρετρα για την υγεία του κλίματος
Η προσοχή του νέου λόμπι στη σημασία της πρόληψης των πνευμονικών παθήσεων μέσω της εκπαίδευσης, της προστασίας του περιβάλλοντος, των αλλαγών στη συμπεριφορά και της βελτιωμένης ποιότητας του αέρα.
27.2021 Ιανουαρίου
www.breathevision.eu

Το #BreatheVision συγκεντρώνει ομάδες ασθενών και κοινωνίες επαγγελματιών της υγειονομικής περίθαλψης που υποστηρίζουν μαζί για καλύτερη πρόληψη, φροντίδα και συμμετοχή των ασθενών στην αναπνευστική υγεία.

Το Breathe Vision για το 2030 επιδιώκει να επηρεάσει τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρώπης και της ΕΕ για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη τους για την αναπνευστική υγεία. Καθώς είμαστε σταθεροί μαζί για να μεταφέρουμε αυτό το όραμα, προωθούμε την αυξημένη ευαισθητοποίηση και κατανόηση των αναπνευστικών ασθενειών στην κοινωνία. Μαζί και ατομικά, συνεργαζόμαστε με ενδιαφερόμενους φορείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να τους ενθαρρύνουμε να αναγνωρίσουν την αναπνευστική υγεία ως προτεραιότητα για τη δημόσια υγεία και να αναλάβουν δράση για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών με πνευμονική νόσο. Ένας βασικός μηχανισμός για να γίνει αυτό είναι μέσω της Ομάδας Υγείας των Πνευμόνων του ΕΚ.

Το Breathe Vision για το 2030 συγκεντρώνει τα οράματα και τις προτεραιότητες όλων αυτών των ενδιαφερόμενων μερών και στοχεύει στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της πρόληψης για την αναπνευστική υγεία έως το 2030, στη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης και της έρευνας των πνευμόνων και στην αντιμετώπιση του COVID-19 και των μακροπρόθεσμων επιπτώσεών του στην Ευρώπη.