Νέους τηλεμετρικούς σταθμούς στο γεωθερμικό πεδίο Νέας Απολλωνίας Θεσσαλονίκης εγκατέστησε η ΕΑΓΜΕ

0

Νέους τηλεμετρικούς σταθμούς στο γεωθερμικό πεδίο Νέας Απολλωνίας Θεσσαλονίκης εγκατέστησε η ΕΑΓΜΕ

Στην εγκατάσταση 4 νέων τηλεμετρικών σταθμών στο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής θερμοκρασίας Ν. Απολλωνίας Θεσσαλονίκης προχώρησε η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) , για την εφαρμογή Πρότυπου Σχεδίου Διαχείρισης.

Η εγκατάσταση των νέων γεωθερμικών τηλεμετρικών σταθμών πραγματοποιήθηκε από κλιμάκιο του Τμήματος Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων (ΓΕΩΘΕ) της Ε.Α.Γ.Μ.Ε. αποτελούμενο από τους Δρ Απόστολο Αρβανίτη, Γεωλόγο-Γεωθερμικό, Προϊστάμενο ΓΕΩΘΕ, Μάρκο Ξενάκη, Γεωλόγο, Πολυάνθη Τρίμη, ΜSc Μηχανικό Μεταλλείων-Μεταλλουργών και Χρήστο Μυλωνά, Ηλεκτρονικό.

Κάθε σταθμός παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης δεδομένων συνίσταται από:

-αισθητήρες αυτόματης καταγραφής θερμοκρασίας και πίεσης, τοποθετημένων στο εσωτερικό των γεωτρήσεων (όπου δεν υφίσταται αντλητικό συγκρότημα) με κατάλληλη παρέμβαση στο βιδωτό πώμα τους (άνοιγμα οπών, τοποθέτηση στυπιοθληπτών),

-ένα κυτίο (κλωβό) παρακολούθησης, καταγραφής και τηλεμετάδοσης δεδομένων, το οποίο περιλαμβάνει: καταγραφικό των μετρούμενων τιμών των παραμέτρων (data logger unit), μπαταρία και modem συνδεδεμένο με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας και

-καλώδια σύνδεσης των αισθητηρίων με το κυτίο συλλογής καταγραφής και αποστολής των δεδομένων.

Οι νέοι σταθμοί παρακολούθησης, συνεχούς καταγραφής και τηλεμετάδοσης, σε πραγματικό χρόνο, των παραμέτρων θερμοκρασίας και πίεσης (στάθμης) του ταμιευτήρα στο πεδίο της Νέας Απολλωνίας εγκαταστάθηκαν σε επιλεγμένες γεωτρήσεις με την τοποθέτηση των αισθητηρίων θερμοκρασίας και πίεσης στα κατάλληλα βάθη προκειμένου να καταγράφονται διακυμάνσεις αυτών των παραμέτρων.

Πιο συγκεκριμένα:

(α) Ο σταθμός APL-G1, εγκαταστάθηκε στη γεώτρηση Γ1(G1), βάθους 14m, που εντοπίζεται εντός του χώρου των Λουτρών. Και τα δύο αισθητήρια, θερμοκρασίας και πίεσης, τοποθετήθηκαν σε βάθος 13m (η στάθμη του νερού ήταν στα 0,82m).

(β) Ο σταθμός APL-GV1P, εγκαταστάθηκε στην παλαιά ερευνητική γεώτρηση μεγάλης διαμέτρου ΓΒ-1Π (GV1P), βάθους 320m, που κατασκευάσθηκε από το Ι.Γ.Μ.Ε. το 2003. Το αισθητήριο της θερμοκρασίας τοποθετήθηκε σε βάθος 301m, ενώ το αισθητήριο της πίεσης σε βάθος 65m (η στάθμη του νερού ήταν στα 52,80m).

(γ) Ο σταθμός APL-GV5P, εγκαταστάθηκε στην παλαιά ερευνητική γεώτρηση μεγάλης διαμέτρου ΓΒ-5Π (GV5P), βάθους 126m, που κατασκευάσθηκε από το Ι.Γ.Μ.Ε. το 2004. Το αισθητήριο της θερμοκρασίας τοποθετήθηκε σε βάθος 70m, όπου καταγράφεται η μέγιστη θερμοκρασία, ενώ το αισθητήριο της πίεσης σε βάθος 55m (η στάθμη του νερού ήταν στα 19,83m).

(δ) Ο σταθμός APL-K1, εγκαταστάθηκε σε εγκαταλελειμμένη ιδιωτική παραγωγική γεώτρηση, βάθους περίπου 56-60m. Το αισθητήριο της θερμοκρασίας τοποθετήθηκε σε βάθος 56,1m, ενώ το αισθητήριο της πίεσης σε βάθος 22,36 m (η γεώτρηση είχε αρτεσιανή ροή).

Σε όλους τους προαναφερθέντες τηλεμετρικούς σταθμούς, η παροχή ενέργειας εξασφαλίζεται με την χρήση ηλιακών (φωτοβολταϊκών) πάνελ, από τα οποία μέσω του ρυθμιστή φόρτισης φορτίζεται η μπαταρία του κάθε σταθμού.

Η ΕΑΓΜΕ υλοποίησε την εν λόγω δράση στα πλαίσια της θεσμοθετημένης από αυτήν παρακολούθησης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας μέσω εγκατάστασης καταγραφικών σταθμών και της υλοποίησης των Υποέργων «Διαχειριστικά σχέδια Γεωθερμικών Πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας» (ΔΙΑ.ΓΕΩΘ.) και «Δράσεις για την Ορθολογική και Αειφόρο Αξιοποίηση της Γεωθερμίας – GEOTHERM».