Μεγάλες ποιότητες ζεστού νερού για θερμοκήπια κλπ στην Αλεξανδρούπολη

0

ΦΕΚ 2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ