Ενημέρωση μελών διοικητικού συμβουλίου – ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

0

Πρακτικό εκλογής Ε.Ε.

Με πρόταση του πρόεδρου στην συνεδρίαση του Δ.Σ. στις 14.10.2019 στο Μακεδονία Παλλάς εκτός του σημερινού διοικητικού συμβούλιο να εκλεγεί από τα υπάρχοντα μέλη και έναν εκτελεστικό όργανο με 5- 6 μέλη όπου να μπορεί να συνεδριάζει στα γραφεία του συλλόγου ποιο τακτικά. Επίσης να μπορεί να προλαβαίνει τα άμεσα τρέχοντα προβλήματα που παρουσιάζονται στην επικαιρότητα με σκοπό να βοήθα και το έργο του πρόεδρου και όχι αυτό που γίνετε μέχρι σήμερα και όλο το βάρος της δουλειάς να βγαίνει από το γραφείο του πρόεδρο.

Αυτό το όργανο θα ετοιμάζει επίσης και την ημερήσια διάταξη για την επόμενη συνεδρίασα του Δ.Σ. για τις επιτροπές δουλειάς τους επιστημονικούς συνεργάτες κλπ.
Επίσης αποφασιστικέ ομόφωνα σε κάθε συνεδρίαση να έχουμε και έναν καλεσμένο για ένα θέμα που είναι στην επικαιρότητα.

Μετά από διαλογική συζήτησι έγιναν προτάσεις με τους ποιοι μπορών να συμμετέχουν σε αυτό το όργανο όπου προτάθηκαν τα εξής μέλη .

1ονο πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης ,2ον Ο Γενικός Γραμματέας Μάκης Κιφοκέρης 3ον ο Φώτης Γούναρης 4ον ο Νίκος Ματθαίος 5ος Ο Βασιλειάδης Ανέστης 6ος Ο Νίκος Κωτσόπουλος . Ο Αντιπρόεδρος και το γραφείο Τύπου θα συμμετέχει όποτε έχει χρόνο .

Ο Γενικός Γραμματέα ο ειδικός γραμματέας
Μάκης Κιφοκέρης Νίκος Κωτσόπουλος

Για το πρακτικό
Θεσσαλονίκη 20.10.2019