Διαδικτυακό Συνέδριο: «Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των υδάτων» Image by Steppinstars Pixabay   Κατηγορίες: Συνέδρια – ημερίδες 31/10 01/11 02/11

0

TO DASOS TON 500 STREMATWN STA LOYTRA

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ., με έμφαση στα σημαντικά υδάτινα σώματα και τις ιαματικές πηγές, Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε το διασυνοριακό έργο «Promote Tourism and Culture through the Water», «Προώθηση του Τουρισμού και του Πολιτισμού μέσω των υδάτων» και ακρωνύμιο «ToCulter», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας.

Το έργο αποσκοπεί στην προώθηση του τουρισμού στη διασυνοριακή Ελλάδας – Π.Γ.Δ.Μ., με έμφαση στα σημαντικά υδάτινα σώματα και τις ιαματικές πηγές, αξιοποιώντας την σύγχρονη τεχνολογία, καινοτόμες μορφές τουριστικής προβολής καθώς και τη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος μέσω δράσεων κατάρτισης.Επιπλέον, στόχος του έργου είναι η οργάνωση των πόλεων με ιαματικές πηγές, η διασφάλιση υψηλής ποιότητας του τουριστικού προϊόντος, η διαμόρφωση κοινής τουριστικής ταυτότητας με εξειδίκευση στην κάθε περιοχή προώθησης και διαφήμισης, καθώς και καινοτόμων εφαρμογών. Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην κατάρτιση μελέτης συγκριτικής αξιολόγησης,

καθώς και μελέτη  για τις δράσεις που είναι σκόπιμο να υλοποιηθούν για την ανάδειξη των ιαματικών πηγών της περιοχής.Επίσης, θα δημιουργηθεί τοπικό σύμφωνο ποιότητας των τουριστικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διασυνοριακή περιοχή, δίκτυο διασύνδεσης πόλεων ιαματικών πηγών μέσω διαδρομών, τουριστικών περιπτέρων και δραστηριοτήτων σε κάθε περιοχή, θα υλοποιηθούν δράσεις κατάρτισης, διαχείρισης των ιαματικών πηγών καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης. Τέλος, θα δημιουργηθεί κοινή τουριστική ταυτότητα με εξειδίκευση στην κάθε περιοχή και καινοτόμες εφαρμογές όπως οδηγός σε 3 γλώσσες για κινητά, tablets και άλλα σύγχρονα μέσα.

Το έργο αναμένεται ότι θα συμβάλλει στην τουριστική ανάδειξη των περιοχών με ιαματικές πηγές, στη διασφάλιση και την ανάδειξη πολιτικής ποιότητας την οποία θα ακολουθούν όλοι οι εταίροι, στην αύξηση της επισκεψιμότητας στις περιοχές και στην εξασφάλιση υπηρεσιών υψηλής ποιότητας των τουριστικών και μη τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής εφαρμογής. Το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει συνολικά 6 εταίρους και συγκεκριμένα το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Βόλβης, το Δήμο Σιντικής, το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών καθώς και τους Δήμους Strumica και Struga της Π.Γ.Δ.Μ.Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 848.833,68 ευρώ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας συμμετέχει με συνολικό προϋπολογισμό 180.046 ευρώ. Info Τελικό Συνέδριο του έργου «ToCulter» Διαδικτυακά Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.00  Δηλώστε συμμeτοχή εδώ     Cityportal Team: 30 Οκτωβρίου 2020
Πηγή: cityportal.gr