Γεωθερμικά θέματα σε όλη την Ελλάδα

0

ΦΕΚ 2021 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ