ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

0

 

Σχεδιο Απάντηση σε Επιστολή Πανελληνίου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας (1)
Σχεδιο Απάντηση σε Επιστολή Πανελληνίου Συλλόγου Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων Ελλάδας (1)