ΣΥΝΕΔΡΊΑΣΗ ΤΟΥ ΣΎΛΛΟΓΟΙ 14/9/2020

0
Η ΚΟΠΕΛΑ ΜΑΣ

Συνεδρίασε σήμερα το Το Δ.Σ. του πανελλήνιο σύλλογο ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας στο καφέ του βασιλικού θεάτρου στις 14/9/2020
Παρόντες στη συνεδρίαση ο πρόεδρος Ανέστης Αθανασιάδης. Ο Αντιπρόεδρος και Γραφείο τύπου Αχιλλέας Μεταλλούλης
Ο Γενικός γραμματεας Μάκης Κιφοκέρης
Ο ειδικός γραμματέας Νίκος Κωτσόπουλος. Ο ταμίας Γούναρης Φώτης. Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων Τσικουρίκας Αθανάσιος. Τα δύο μέλη της επιτροπής τουρισμού Τσαούσης Ανδρέας και Πελαγία Γλαβίνα με την παντα προσφορά της στην συνεδρίαση
Απόντες αρκετοί λόγοι υγείας. Ο πρόεδρος Αθανασιάδης Ανέστης άνοιξε τη συνεδρίαση με 30 θέματα στην ημερήσια διάταξη κάνοντας μια πλήρη ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματά σχετικά με όλες της λουτροπολεις με τα πολλά προβλημάτισα που έχουν και λουτροπολεις που δεν λειτούργησαν λόγο του ιού. Θέματα τύπου και αρκετές  επερωτήσεις στην βουλή κλπ
Για όλα τα παραπάνω θέματα θα εκδοθεί δελτίο τύπου για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις αποφάσεις που πάρθηκαν.
Από το γραφείο του προέδρου