ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΝΕΟΣΥΣΤΑΘΕΙΣΑ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΕΥΕΞΙΑΣ(ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΣΜΟΥ

0

Προτάσεις προς την νεοσυσταθείσα ομάδας εργασίας «Για τον τουρισμό ευεξίας( ιαματικό) του Υπουργείου Τουρισμού.

Κατά αρχήν εκφράζουμε την διαμαρτυρία μας προς το Υπουργείο Τουρισμού για τον αποκλεισμό από την ομάδα εργασίας της κοινωνίας των πολιτών (όπως και του συλλόγου μας)  αλλά και άλλων μη κρατικών φορέων οι οποίοι θα μπορούσαν να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην κατάρτιση ενός νέου θεσμικού πλαισίου για την προβολή και η προώθηση αυτής της ειδικής μορφής τουρισμού.

Παράλληλα θα αναμέναμε μία αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείο Τουρισμού για την σημερινή κατάσταση αλλά και τα προβλήματα που εντοπίζονται στην εφαρμογή του σημερινού πλαισίου.

Προτάσεις

1ον Η αξιοποίηση της ευρωπαϊκής αλλά και παγκόσμιας εμπειρίας (βέλτιστων πρακτικών) για την ανάπτυξη των δικών μας ιαματικών πηγών αλλά και του τουρισμού ευεξίας.

2ον Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε επιβεβλημένη τη συμμετοχή τόσο των κρατικών αρχών (Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού) όσο και των επαγγελματικών ενώσεων, σε συνέδρια και άλαλες διεθνείς δράσης που διοργανώνονται με εκπροσώπους των ευρωπαϊκών λουτροπόλεων προκειμένου να έχουμε άμεση πληροφόρηση για τις ευρωπαϊκές τάσεις.

Σημειώνουμε ότι από το 1995 και με τη δική μας παρουσία ως χώρα ιδρύθηκε και συνεχίζει να λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμο Ιαματικών Πηγών (ESPA) με έδρα τις Βρυξέλλες. Σήμερα η Ελλάδα δεν συμμετέχει σε αυτό τον Ευρωπαϊκόφορέα (για οικονομικούς λόγους αποχώρησε ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών).Εμείς σαν Σύλλογος συμμετέχουμε άτυπα και έχουμε μία μορφή ενημέρωσης.

Θα πρέπει να βρεθεί ο τρόπος συμμετοχής τόσο του Συνδέσμου, όσο και φορέων του αρμόδιου  Υπουργείο Τουρισμού.

3ον Η προβολή των δικών μας συγκριτικών πλεονεκτημάτων στον τομέα του τουρισμού ευεξίας (π.χ. Φυσικό περιβάλλον, συνδυασμός νησιωτικού ανάγλυφου και ιαματικών πηγών) μέσα από στοχευμένα συνέδρια, προσκλήσεις εξειδικευμένων τουριστικών ρεπόρτερ, χρηματοδότηση για την δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών για την έμμεση προβολή τέτοιων τοποθεσιών κ.α.

Κάθε χρόνο κατά την καλοκαιρινή περίοδο προβάλλεται από τα διεθνή Μ.Μ.Ε. η θάλασσο-θεραπεία. Θα δημιουργούσε μεγάλο προστιθέμενο αποτέλεσμα αν επενδύαμε και στην συνδυαστική προβολή της θάλασσο-θεραπείας και των ιαματικών πηγών και ιδίων των νησιωτικών.

4ον Κρίσιμο στοιχείο για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα των υπηρεσιών του τουρισμού ευεξίας είναι η κωδικοποίηση της νομοθεσίας της σχετικής νομοθεσίας και η απλοποίηση από πλευράς της ελληνικής πολιτείας των σχετικών διαδικασιών.

 

5ον Σημαντική παράμετρος, θεωρούμε ότι είναι η επιλογή των προσώπων διοίκησης αυτών των μονάδων, τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώνουν υψηλά προσόντα (γνώση, εμπειρία κ.α.).

Πρόταση δική μας είναινα συμμετέχουν με εκπρόσωπο τους σε όλες τις διοικήσεις, οι τοπικές αρχές, δήμοι και περιφέρειες και τα επιμελητήρια.

6ον Στην ίδια κατεύθυνση θα πρέπει το προσωπικό των μονάδων αυτών να εκπαιδεύεται και να επιμορφώνεται σε σταθερή βάση προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα προϊόν παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου (π.χ. υπήρχε πρόταση από ομάδα επιστημόνων του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ότι θα πρέπει σε μία ιατρική σχολή να μπει ανάλογη ιατρική ειδικότητα).

7ον Στην πρόταση μας συμπεριλαμβάνουμε και το παρά ιατρικό προσωπικό, το οποίο  θα πρέπει να διαθέτει κάποιο πτυχίο, αλλά και ενημέρωση για την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

8ον Πολύ σημαντικό θέμα είναι και οι υποδομές της κάθε λουτρόπολης, από την οδική πρόσβαση σ αυτή (οδικό δίκτυο αλλά και πληροφοριακές πινακίδες), τις λουτρικές εγκαταστάσεις, αλλά και τις άλλες εγκαταστάσεις που την περιβάλουν (ξενοδοχειακές υποδομές, εστιατόρια, τοπική αγορά κ.α.)

Σε όλη την Ευρώπη αλλά και στις βαλκανικές χώρες που έχουμε επισκεφθεί οι ιαματικές εγκαταστάσεις διαθέτουν χώρους απασχόλησης των επισκεπτών, π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α., ενώ σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και τοπικούς παραγωγούς αναπτύσσονται αγορές τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων. Οι συνέργειες στην κατεύθυνση αυτή είναι πολύ σημαντικές.

 

9ον Τα τελευταία χρόνια με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο έγιναν αναγνωρίσεις ιαματικών πηγών αλλά και παράλληλα δόθηκε ειδικό σήμα λειτουργίας σε αρκετές μονάδες.

Πρόταση μας είναι αυτή η αναγνώριση, με τις θεραπευτικές ενδείξεις αλλά και τις αντενδείξεις που υπάρχουν, να αναρτηθεί υποχρεωτικά σε κάθε λουτρόπολη και σε εμφανή σημεία για να ενημερώνονται οι λουόμενοι για τα δεδομένα της αναγνώρισης.

Προτείνουμε, επίσης, αυτή η πληροφόρηση να υπάρχει σε όλα τα ξενοδοχεία, αλλά και σε κάθε ενοικιαζόμενο δωμάτιο γύρω από κάθε λουτρόπολη, προκειμένου να ενημερώνονται όλοι οι λουόμενοι.

10ον Λαμβάνοντάς υπόψιν και τον κοινωνικό χαρακτήρα του ιαματικού πλούτου της χώρας, πρόταση μας είναι η αύξηση από τους ασφαλιστικούς φορείς του λουτρικού επιδόματος. Το λουτρικό επίδομα θα πρέπει να είναι πάγιο, να αυξηθεί και να απλοποιηθεί η διαδικασία χορήγησής του.

11ον Οι λουτροπόλεις θα πρέπει να έχουν ωράριο λειτουργίας και σε αυτό το χρονικό διάστημα θα πρέπει να υπάρχει ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό το οποίο θα ελέγχει τους λουόμενους.

 

Οι σκέψεις αυτές αποτελούν την κατά αρχήν αποτύπωση της χρόνιας ενασχόλησης  και εμπειρίας μας. Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεση σας για περαιτέρω ανάλυση και εξειδίκευση.

Με εκτίμηση για το Δ.Σ. του συλλόγου

Ο πρόεδρος                         Ο Γ. Γραμματέας

Ανέστης Αναστασιάδης          Μάκης Κιφοκέρης