ΠΡΟΣ ΛΟΥΤΡΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩ-ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΤΑΔ -ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

0
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΖΑΧΑΡΩ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Προς
Δήμο Ζάχαρω,
Γραφείο Δήμαρχου κύριο Κωνσταντίνο Αλεξανδρόπουλο

2ον Γραφείο πρόεδρου ΕΤΑΔ θεσσαλονίκη 10.4.2020
ΘΕΜΑ . Ιαματικά Λουτρά Καϊάφα – Λουτρόπολη-Κυλλήνης
Αξιότιμοι κύριοι,
εδώ και πολλά χρόνια και συγκεκριμένα από τις αρχές του 1983, με την ίδρυση του συνδέσμου, ο Δήμος καταβάλλει μια προσπάθεια αξιοποίησης των λουτρών έχοντας τη συνδρομή κρατικών φορέων, παλαιότερα τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και σήμερα την Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ).
Εμείς, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Ιαματικών Πηγών και Λουτροπόλεων έχουμε ε-πισκεφθεί τρεις (3) φορές τις Λουτροπόλεις του Δήμου σας, η μία (1) πριν τις ολέ-θριες καταστροφές της γνωστής πυρκαγιάς του 2007, ενώ η τελευταία ήταν πριν από μικρό χρονικό διάστημα.
Μετά την τελευταία μας επίσκεψη, εκδόθηκε από την πλευρά μας δελτίο τύπου με το οποίο για τα λουτρά Κυλλήνης ζητούσαμε να καθιερωθεί λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι μόνο κατά τη θερινή περίοδο), ενώ για τα λουτρά Ζα-χάρως εκφράζαμε αφενός την απογοήτευσή μας για την εικόνα των κατεστραμμέ-νων εγκαταστάσεων και αφετέρου τη διαπίστωση ότι είναι ουσιαστικά απίθανο κά-ποιος ιδιώτης να προβεί σε επενδύσεις στην λουτρόπολη αυτή. Επίσης, μας είχε προβληματίσει τόσο η χαμηλή θερμοκρασία των 30 OC του νερού όσο και η ποσότητα του μετά τις αλλεπάλληλες κατολισθήσεις.
Από την άλλη, όμως, υπάρχει το ιδιαίτερα θετικό στοιχείο ότι η Λουτρόπολη εδρά-ζεται σε μια πανέμορφη περιοχή και παράλληλα γειτνιάζει με το θαλάσσιο μέτωπο. Η ιδιαιτερότητα αυτή της ομορφιάς της περιοχής σε συνδυασμό με τις όμορφες παραλίες, από μόνη της δίνει τη δυνατότητα σε κρατικούς φορείς να αποφασίσουν την αξιοποίηση αυτής της Λουτρόπολης, κατασκευάζοντας σύγχρονες ηλεκτρομη-χανολογικές εγκαταστάσεις σε ένα όμορφο περιβάλλον.
Ο Δήμος σας, κύριε δήμαρχε, προφανώς για λόγους οικονομικούς, επί της ουσίας ποτέ δεν θέλησε να αναλάβει τη διαχείριση αυτής της λουτρόπολης. Εκτός κι αν για άλλους λόγους δυσκολεύεται να εντάξει τη λειτουργία της Λουτρόπολης στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Δημοτικής Επιχείρησης.
Οφείλουμε να σημειώσουμε ότι κατά καιρούς υπήρξε ενδιαφέρον κάποιων Βουλευ-τών της περιοχής για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Λουτρών Καϊάφα αλλά, δυστυχώς, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Θέλουμε, όμως, να τονίσουμε ότι ο Σύλλογός μας δίνει τη μάχη της ανάπτυξης εδώ και δεκαέξι (16) χρόνια και θα συνεχίσει να προβάλει το θεραπευτικό τουρισμό σε όλο τον ελλαδικό χώρο αλλά και τον ευ-ρωπαϊκό από τη στιγμή που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ιαματικών Πηγών (με έδρα την πόλη των Βρυξελλών).
Θέλουμε, επίσης, να τονίσουμε ότι εφόσον περάσει αυτή η καταιγίδα του κορωνοϊού θα επισκεφτούμε ξανά τις δύο (2) λουτροπόλεις. προκειμένου να υποβάλουμε προτάσεις περί συνεργασίας των δύο Λουτροπόλεων και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να συμβάλει ο Δήμος σε αυτή την προοπτική.
Κύριε δήμαρχε γνωρίζουμε ότι κατά πάσα πιθανότητα , ό,τι και να ζητήσουμε από εσάς δεν θα έχουμε καμία απάντηση διότι έχει δημιουργηθεί η αντίληψη ότι η πο-λιτική του Δήμου για αυτή την περιοχή με την τεράστια έκταση γύρω της να αξιο-ποιηθεί από άλλο φορέα. Ειλικρινά δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε το λόγο, από τη στιγμή μάλιστα που στο παρελθόν δεν συνδράματε στις ενέργειες του ΕΟΤ για τη διατήρηση μιας αξιοπρεπούς κατάστασης και λειτουργίας των υπόψη Λουτρών.
Το καλοκαίρι που μας πέρασε, δεν ξέρουμε πως ακριβώς, λειτούργησε η Λουτρό-πολη, ίσως μετά από παρέμβαση Βουλευτών της περιοχής. Δυστυχώς, όμως, με λογική παλαιοκομματική μεταθέτοντας το πρόβλημα για το μέλλον και όχι δίνοντας σε συνεργασία με την ΕΤΑΔ οριστική λύση.
Πρόταση μας είναι να δημιουργηθεί μια σύγχρονη Λουτρόπολη η οποία θα συνδυάζει τις ιαματικές πηγές με θαλασσοθεραπεία, ό,τι ακριβώς, δηλαδή λαμβάνει χώρα στη Λουτρόπολη της Κυλλήνης με τις τεράστιες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις. Κατά την άποψή μας θα ήταν ευχής έργον η ίδια επιχείρηση που αξιοποιεί και εκμεταλλεύεται τα λουτρά Κυλλήνης να αναλάβει και τον Καϊάφα.
Με αυτά τα λίγα απλά θέλουμε να θυμίζουμε με αυτή την επιστολή τον αγώνα που κάνουμε και τη συνεργασία που θέλουμε να έχουμε με το Δήμο αλλά και με την ΕΤΑΔ μήπως και καταφέρουμε η αξιοποίηση των Λουτρών να ενταχθεί σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
Αξιότιμοι κύριοι, θέλουμε κλείνοντας να σας εκφράσουμε ότι δεν παραγνωρίζουμε τις πολλές δυσκολίες της σημερινής κατάστασης και τις ακόμη μεγαλύτερες (οικο-νομικά) που έρχονται. Ωστόσο, η μόνη λύση για να ξεπεράσουμε την ύφεση που ακολουθεί είναι η υλοποίηση επενδύσεων. Επενδύσεις με τις οποίες θα εξασφαλιστεί αρχικά σημαντικός αριθμός προσωρινών θέσεων εργασίας (κτιριακές υποδομές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κλπ) και εν συνεχεία μεγάλος αριθμός μόνιμων θέσεων εργασίας (παροχή υπηρεσιών τουρισμού, υγείας, εμπορικής δρα-στηριότητας κλπ). Περιμένουμε κάποια ενημέρωση αν υπάρχει κάποια σκέψη επί του θέματος.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ.. του συλλόγου
ο πρόεδρος Ανέστης Αναστασιάδης

Y.Γ. Οι Ιαματικές Πηγές Καϊάφα, είναι ονομαστές από την αρχαιότητα και περιλαμ-βάνουν δύο πηγές, των Ανιγρίδων Νυμφών και του Γερανίου ή των Ατλαντίδων Νυμφών. Αναβλύζουν σε σπήλαια στους πρόποδες του Όρους Λαπίθα, (το σπήλαιο των Ανιγρίδων Νυμφών το μεγαλύτερο και το Γεράνιο άντρο το μικρότερο, κατοικίες νυμφών κατά την αρχαιότητα) στην ανατολική όχθη της λιμνοθάλασσας Καϊάφα.
=============================================================================
Την επιστολή αυτή την αφιερώνω στο μέλος του συλλόγου μας και επι-στημονική συνεργάτη Γλυκερία Σπύρου, φιλόλογο, η οποία έφυγε από τη ζωή, λίγο μετά την επίσκεψή μας στα λουτρά Κυλλήνης και Καϊάφα, σε ηλικία 40 μόλις ετών. Μετά την επίσκεψη διαρκώς μου ζητούσε να ξαναοργανώσω μια ίδια επίσκεψη στα λουτρά Κυλλήνης.