Νέα ημερήσια διάταξη

0

Πανελλήνιος σύλλογος ιαματικών πηγών και λουτροπόλεων Ελλάδας.
                            Θέμα: Νέα ημερήσια διάταξη.

Καλούνται τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα προεδρεία των επιτροπών όπως προσέλθουν σε τακτική συνεδρίαση του συλλόγου που θα πραγματοποιηθεί την ΠΕΜΠΤΗ 27/2. 2020 και ώρα 6:30-7 μ.μ. χώρος συνεδριάσεις Μακεδονία Παλλάς

                 Θέματα ημερήσιας διάταξης

1ΟΝ Αν υπάρχουν  διάφορα έγγραφα  και ανακοίνωση από το προεδρείο.

2ΟΝ Απόψεις και θέσεις σχετικά με την εκδήλωση που πραγματοποίησε  στο πλανητάριο 7/2 2020 και οικονομικά αποτελέσματα

3ΟΝ  Ευρωπαϊκός σύνδεσμος συνέδριο σε ευρωπαϊκή χώρα.

4ΟΝ  Δημιουργία παραρτήματος του συλλόγου μας στην  κοινότητα Ριζώματος του δήμου Τρικκαίων που έχει ιαματική πηγή.

5ΟΝ Δημιουργία παραρτήματος στον δήμο Κύθνου και πάντα με την σύμφωνη γνώμη   της νομικής μας υπηρεσίας.

6ΟΝ Ένας απλός οικονομικός απολογισμός του 2019 από το προεδρείο.  

Πρόταση  επίσκεψη σε κάποια Λουτρόπολη και εκλογή β. Αντιπρόεδρου μετά την παραίτηση Λέκκα. 

Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης από τα μέλη του Δ.Σ.

       Ο Πρόεδρος                              ο Γραμματέας 

Ανέστης Αναστασιάδης                     Μάκης Kifokeris 

                           Θεσσαλονίκη  11.2.2020