Επίσκεψη στις ιαματικές πηγές Απολλωνίας Spa

0

Φωτογραφίες Ιαματικών πηγών Απολλωνίας Spa.
Αυτό το στολίδι σταμάτησε να λειτουργεί!!