Ευρωπαϊκά Παροράματα

0

ANGELIKI KARASIOTOU <a.karasiotou@green-evolution.eu>
Προς:anestis_anastasiadis@yahoo.gr
Κοιν.:i.pappas@green-evolution.eu
Δευ, 12 Οκτ στις 3:33 μ.μ.

Αγαπητέ Κύριε Ανέστη Αναστασιάδη,

Για περισσότερο από 20 χρόνια η αειφόρος ανάπτυξη έχει βρεθεί στην καρδιά της τουριστικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολυάριθμες πρωτοβουλίες έχουν προωθήσει τη διατομεακή συνεργασία για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη διεθνών, αειφόρων τουριστικών προϊόντων, την ενίσχυση των αειφόρων προορισμών, και την κινητοποίηση φορέων για το διαμοιρασμό γνώσης και την ενθάρρυνση συμμαχιών μεταξύ αειφόρων εταιριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Περισσότερο από ποτέ αυτή την εποχή, το ευρωπαϊκό τουριστικό οικοσύστημα έχει την ευκαιρία να αναθεωρήσει τα προϊόντα που προσφέρει, ώστε να συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας πιο ανθεκτικής και αειφόρου οικονομίας.

Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ECOTANDEM, αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση. Σκοπός του είναι η ενίσχυση των συνεργασιών και του διαμοιρασμού γνώσης μεταξύ παραδοσιακών τουριστικών ΜΜΕ και νεοφυών καινοτόμων επιχειρήσεων (startups), και η δημιουργία ενός δικτύου φορέων για τη διευκόλυνση της μετάβασης ενδιαφερόμενων ΜΜΕ σε ένα πιο αειφόρο μοντέλο.  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο έγγραφο.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθείτε τις μελλοντικές εξελίξεις όσον αφορά το πρόγραμμα ECOTANDEM, καθώς μπορεί να σας ενδιαφέρει είτε να συμμετέχετε, ως συνέταιρος ή ως επωφελούμενος. Θα μπορέσετε ίσως και να διαγωνιστείτε για ένα από τα χρηματικά έπαθλα που θα αποδοθούν στις καλύτερες και πιο καινοτόμες προτάσεις που αφορούν επίλυση προβλημάτων στον τουριστικό τομέα.

Ανεξαρτήτως του ενδιαφέροντός σας για συμμετοχή στο πρόγραμμα ECOTANDEM, ζητούμε τη συνεργασία σας στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου που βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://forms.gle/J923an5teLf6Lin66

Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο. Οι απαντήσεις σας θα χρησιμοποιηθούν σε συγκεντρωτική μορφή μαζί με τις απαντήσεις όλων όσων το συμπληρώσουν για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων. Μέσω αυτού του ερωτηματολογίου, το πρόγραμμα ECO-TANDEM αποσκοπεί στην αναγνώριση παραγόντων επιτυχίας, προκλήσεων και εμποδίων στον τουριστικό τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν συνολικά 36 ερωτήσεις, χωρισμένες σε 7 θεματικούς τομείς και η συμπλήρωσή τους δε θα πάρει πάνω από 15 λεπτά.

Εάν σκοπεύετε να απαντήσετε στο ερωτηματολόγιο, θα σας παρακαλούσαμε να το συμπληρώσετε μέχρι την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου το αργότερο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συμμετοχή στην συν-διαμόρφωση νέων πολιτικών για τον Τουρισμό της επόμενης ημέρας.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιοδήποτε διευκρίνηση σχετικά με το ερωτηματολόγιο ή το πρόγραμμα ECOTANDEM.

Με εκτίμηση,

  • EU ECO-TANDEM Περιγραφή.pdf
    326.5kB