Δήμος Αβδήρων: Aξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς»

0

Δήμος Αβδήρων: Aξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς»

 
Δήμος Αβδήρων: Aξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς»

O Δήμος Αβδήρων αποφάσισε την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς» και των εγκαταστάσεών του, κατ’ εφαρμογή διατάξεων του Νόμου «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης».

Παράλληλα αποφάσισε την άμεση έναρξη των απαραίτητων διαδικασιών, για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης επενδυτικού σχεδίου για την αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου «νερό πηγής Ποταμιάς» και των εγκαταστάσεών του, την υποβολή και έγκριση αυτής αρμοδίως και, τέλος, την καθολική υλοποίηση του περιεχομένου της μελέτης.

Να σημειωθεί ότι μετά τη λήψη θετικής ως προς την αξιοποίηση των πηγών από το Δήμο απόφασης υπάρχουν δύο προθεσμίες. Η πρώτη είναι 4 ετών για την κατάθεση οικονομοτεχνικής μελέτης αξιοποίησης και η δεύτερη είναι 10 ετών για την ολοκλήρωση των εργασιών που θα προβλέπει η οικονομοτεχνική. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν τηρηθούν οι προθεσμίες ο Ιαματικός Φυσικός Πόρος περιέρχεται αυτοδίκαια στη εταιρεία του δημοσίου «Ι.Π.Ε. Α.Ε.»